ปฏิทิน
 
  กันยายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตารางสอน
 
 ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 
ปฏิทันวิชาการ
 
  ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
 
  สาขาการจัดการค้าปลีก
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
กิจการนักศึกษา
 
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (PDF)
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (WORD)
 
รายการทั่วไป
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  สถาบันวิจัยและการพัฒนา
 เบอร์ติดต่อภายใน
  ระบบบันทึก มคอ.
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 2/2560
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
Jobs News
 
ขอเชิญชวนนักศึกษาในสถาบันของท่านเข้าร่วมโครงการ Dream up นับหนึ่งให้ถึงฝัน
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Lazada Student
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
บริษัท ลานนา ริคโท บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด รับสมัครงาน
ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและคัดรายชื่อนักศึกษาจบการศึกษาปี 2557 - 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ One Young World 2015 Bangkok
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอความอนุเคระห์ในการประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์โครงการประกวด Character Design
รับสมัครครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลเบิลบริหารธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ .....บริษัท ทองการบัญชี จำกัด มีความประสงค์รับนักศึกษาสาขาการบัญชี เข้าฝึกงาน
บ.ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น จก. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์นิสิต/นักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายบัญชี และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานผ่านเว็บไซต์ ป้ายประกาศของสถานศึกษา
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัดประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421